Εσείς είστε εδώ: Σπίτι > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > MM-W...
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
     

MM-W Αεριστήρες παράθυρου τύπου


Κατηγορία: Ανεμιστήρας

Οι αεριστήρες παράθυρου τύπου MM – W προορίζονται γιά συνεχή καί κυκλικό αερισμό μικρών καί μεσαίων 
οικιακών καί εμπορικών διαμερίσματων,κουζίνων, λουτρών  κλπ. 
Συναρμολόγηση-στον τοίχο,στο παράθυρο καί στην καμιά βάση. 
Το κύτος του ηλεκτροκινητήρα παράγεται από μίγμα αλουμινίου ή από θερμοανθεκτική ύλη καλής ψύξης καί πυροσβεστικής 
ασφάλειας.

Μέσα στον αεριστήρα υπάρχει ενσωματώμενος ηλεκτροκινητήρας με διπλοστεγανό ρουλεμάν κύλισης με 
εγγύηση  30 000 ώρες ασταμάτητη λειτουργία της συσκευής.
    
Οι συσκευές προσφέρονται με αυτόματη βαλβίδα εναντί εισβολή κρύου αέρα καί έντομων /όταν ο αεριστήρας δεν λειτουργεί/.
Η τάξη προστασίας  IP 44 είναι κατάλληλη  γιά λειτουργία του ανεμιστήρα σε  συνθήκες υψηλής υγρασίας και ατμού.
    
Οι αεριστήρες δοκιμάζονται υπό έλεγχο μέσα παραγωγής,σχετικά τις απαιτήσεις της διατάξης 
BDS EN ISO 9001:2000 καί εφοδιάστηκαν Πιστοποιητικού Ή368431/21.09.2007 Έκδοσης του Loid Regyster EMEA.

Οι αεριστήρες παράθυρου τύπου MM – W προσφέρονται σε τέσσερεις τροπολογίες ώς εξής:

1. Βασικό μοντέλο
2. Μοντέλο με ρολόϊ
3. Μοντέλο με φωτεινό αισθητήρα καί ρολόϊ
4. Μοντελο με αισθητήρα υγρασίας καί ρολόϊ

Μοντέλο με ρολόϊ

Ο αεριστήρας με ρολόϊ ανοίγεται από τον διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος του
διαμερίσματος καί το μέσα ρολόϊ εξασφαλίζει λειτουργία της συσκευής ακόμα 5
δευτερόλεπτα μετά την κλείση του διακόπτη.

Μοντέλο με φωτεινό αισθητήρα καί ρολόϊ

Ο αεριστήρας με φωτεινό αισθητήρα καί ρολόϊ ανοίγεται μετά τον φωτισμό του δωματίου καί το 
μέσα ρολόϊ εξασφαλίζει λειτουργία της συσκευής ακόμα 5 δευτερόλεπτα μετά την κλείση
του διακόπτη.

Μοντελο με αισθητήρα υγρασιίας καί ρολόϊ

Ο αεριστήρας με αισθητήρα υγρασίας καί ρολόϊ ανοίγεται :

α/ σε κάθε περίπτωση όταν η υγρασία στο δωμάτιο υπερβαίνει 70% καί το μέσα ρολόϊ 
     εξασφαλίζει λειτουργία της συσκευής ακόμα 5 δευτερόλεπτα μετά την κλείση του διακόπτη.
    
β/ από τον διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος του διαμερίσματος όταν η υγρασία είναι κάτο από 70% και
    το μέσα ρολόϊ εξασφαλίζει λειτουργία της συσκευής ακόμα 5 δευτερόλεπτα μετά την κλείση του διακόπτη
    ρεύματος.
   
    Υπάρχει είδος αεριστήρα με αισθητήρα υγρασίας, φωτεινό αισθητήρα καί ρολόϊ /όλα μαζί/. Σ,αυτήν την
    περίπτωση ο φωτεινός αισθητήρας λαμβάνει την δράση του διακόπτη ρεύματος.

 

 


Τεχνικά στοιχεία 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κανονική
τάση
Ανώτατη
αεροανταλλαγή
Κατανάλωση
αεριστήρα
Κατανάλωση
ρεύματος
Συχνότητα
στροφών
 
HZ/V m3/h W A min-1 IP
50/220 220÷240 46 0.385 2650 44

Κατηγορία

Windows extract fan, MM-W series
Windows extract fan, MM-W series