Виe се намирате тук: Начало > Продукти > Преса за балиране на отпадъци
Продукти
     

Преса за балиране на отпадъци


Категория: ПРЕСИ ЗА БАЛИРАНЕ Свали каталог в PDF формат
Преса за балиране на битови отпадъци ПБ 5-02 и ПБ 5-04
 
Пресите ПБ 5 – 02 (фиг. 1) и ПБ 5 – 04 (фиг. 2) са предназначени за използване от хотели,
ресторанти, молове, хипермаркети, болници, кораби и други (там, къдетосе генерира
голямо количество отпадъци).
 
Отличават се с функционалност, компактност и висока производителност.
 
Служат за разделно събиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци.
Намаляват обема им многократно, като ги превръщат в бали от вторични
суровини, годни за предаване в съответните пунктове.
Съкращават се разходите за сметоизвозване.
 
Основно за балиране са предвидени хартиени и пластмасови опаковки, текстил,
метални кутии.
 
 
Размера на балите е съобразен с размера на евро-палет, като на един ред се
подреждат четири бали (фиг. 3). Това позволява механизирано товарене и
разтоварване.
 
 
При ПБ 5 – 04 четвъртия кош може да бъде изработен с двойно дъно, което да
позволява балирането на хранителни отпадъци. Отделените течности се отвеждат
в специален съд и след химическа обработка се насочват в канализацията.
По този начин, изхвърляните в контейнер отпадъци се свеждат до
минимум.

Технически данниТехнически характеристики на преси за балиране на битови отпадъци ПБ 5-02 и ПБ 5-04

 


Снимки